Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 26-11-2014

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

 

Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia  28 listopada 2014r. (piątek ) o godz. 9-ej  w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Potoku Górnym z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie  pierwszej sesji Rady Gminy przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i prowadzenie sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych  Radnych Gminy, wg  treści określonej w art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.

3.  Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnych.

4. Zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Prezentacja kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.

7. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

8. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.

10. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

11. Prezentacja kandydatów.

12. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i podjęcie w tym przedmiocie uchwały.

13. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Potok Górny wg treści określonej w art. 29a ustawy o samorządzie gminnym.

14. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót