Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Klasa uczniów z komisją podczas konkursu
Opublikowane dn. 18-06-2015

Drogi do niepodległej Polski - ziemie zaborów rosyjskiego i austriackiego w latach 1772- 1918

3 czerwca w Publicznym Gimnazjum im. ks. Błażeja Nowosada  w Szyszkowie odbyła się pierwsza edycja międzygminnego drużynowego konkursu historycznego pod hasłem: ,,Drogi do niepodległej Polski - ziemie zaborów rosyjskiego i austriackiego w latach 1772- 1918”.

 

Konkurs adresowany był do młodzieży gimnazjalnej z gmin: Biszcza, Kuryłówka i Potok Górny. Konkursowi  patronowali: Stowarzyszenie na Rzecz Bukowiny, Jan Bartosiewicz,,Kary Mustang" Bukowina. Honorowy patronat nad konkursem objęli Wójtowie gmin: Biszcza – Pan Zbigniew Pyczko, Potok Górny – Pan Edward Hacia, Kuryłówka -  Pan Tadeusz Halesiak oraz Sekretarz Gminy – Pan Roman Szałajko,

Celem konkursu było: uczczenie 100. rocznicy likwidacji granic rozbiorowych, propagowanie wiedzy o historii ziem polskich w okresie zaborów, szerzenie wiedzy na temat powstań narodowych, a także obalanie barier i stereotypów dzielących społeczności lokalne.

W konkursie wzięli udział przedstawiciele czterech gimnazjów: Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, który reprezentowały: Kamila Siek,Katarzyna Kiszka, Amelia Zwolak- opiekun Piotr Szabat, Gimnazjum im. F. Kyci Zespołu Szkół w Kuryłówce; w skład zespołu weszły: Oktawia Krupa, Anna Kiełboń, Ewa Rakszawska- opiekun Waldemar Fus,Publicznego Gimnazjum w Lipinach Dolnych, które reprezentowali: Natalia Borowiec, Jagoda Błazik, Marcin Świta- opiekun Dorota Cich, Publicznego Gimnazjum w im. ks. Błażeja Nowosada w Szyszkowie; w skład drużyny weszli: Aleksandra  Siek, Paweł Rzeźnik, Hubert Socha- opiekun Mariusz Siek. Konkursowi przewodniczyło jury w składzie: Pani Daniela Janduła, Pani Dorota Cich, Pan Jan Bartosiewicz.

Zwycięzcami zostali uczniowie Publicznego Gimnazjum  im. ks. Błażeja Nowosada w Szyszkowie. Wójtowie dokonali podsumowania konkursu, podkreślając wysoki poziom przygotowania uczniów do rywalizacji. Wymagało to dużego wysiłku ze strony uczestników i przygotowujących ich nauczycieli. Na zakończenie wręczono dyplomy zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie oraz podziękowania nauczycielom za przygotowanie młodzieży.

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót