Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 17-06-2015

Zgłaszanie kandydatów na ławników

 

Niniejszym zawiadamiam, że z dniem 30 czerwca 2015 r. upływa termin zgłaszania Radzie Gminy w Potoku Górnym kandydatów na ławników.

Kandydaci na ławników winni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 ).

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 22 maja 2015 r. ustalono liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy w Potoku Górnym:

 - do Sądu Rejonowego w Biłgoraju – 1

Zgłoszenia odpowiadające wymogom określonym w Rozdziale 7 ustawy proszę składać w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym, pokój nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                        Grabias Julian

 

 

 

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót