Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Logo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opublikowane dn. 24-06-2015

Komunikat ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny ARIMR
 
Komunikat ARIMR
 
 
Beneficjenci działań "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" oraz "Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw" finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy. Pierwotnie, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, którzy podpisali z ARIMR umowy na dofinansowanie inwestycji z tego działania, musieli je wykonać, rozliczyć i złożyć w Agencji wnioski o płatność, najpóżniej do 30 czerwca. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski o płatność będzie można składać do 30 września 2015r. Z tego udogodnienia mogą skorzystać również mikroprzedsiębiorcy, którzy zawarli z ARİMR umowy o przyznaniu pomocy przed 18 czerwca 2015r.
 
W obu przypadkach najpierw jednak muszą oni złożyć do 30 czerwca 2015r. w oddziale regionalnym ARİMR wniosek o dokonanie zmiany w umowie. Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o płatność spowoduje skrócenie do 7 dni terminu na dokonanie poprawek i uzupełnień w takich wnioskach.
 
Aby poprawnie przygotować wniosek o platność Agencja zachęca do korzystania z interaktywnego formularza tego wniosku, który dostępny jest na portalu internetowym ARIMR. Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z tych dwóch działań zostało wprowadzone, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania jak największej grupie beneficjentów. Zdarza się bowiem tak, że realizacja takich przedsięwzięć wymaga więcej czasu niż pierwotnie planowano, a to z kolei może prowadzić do niedotrzymania terminu na złożenie wniosków o platność. W takiej sytuacji Agencja nie mogła wypłacić dofinansowania, co z kolei mogło postawić przedsiębiorcę w bardzo trudnym położeniu. Dzięki możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosków o płatność do 30 września, inwestorzy będą mieli szansę na otrzymanie pomocy z ARIMR.
 
Andrzej Bieńko
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARIMR
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót