Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 31-07-2015

Informacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015r.

 

KAŻDY ROLNIK, KTÓRY CHCE ODZYSKAĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ, W RAMACH ROCZNEGO, NIEWYKORZYSTANEGO LIMITU OKREŚLONEGO NA 2015r.,

POWINIEN: W SIERPNIU 2015r.

ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI WNIOSEK DO WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY, WRAZ Z FAKTURAMI VAT STANOWIĄCYMI DOWÓD ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE 6 M-CY POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU,

CZYLI OD 01 LUTEGO 2015r. DO 31 LIPCA 2015r.

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO W 2015r. WYNOSI:

81,70 zł x ILOŚĆ HA UŻYTKÓW ROLNYCH

(CZYLI 86 LITRÓW NA 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH,

KWOTA ZWROTU PODATKU DO 1 LITRA WYNOSI 0,95 zł.)

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym, pokój nr 3.             

 

PROSIMY O PRZYNOSZENIE ZE SOBĄ:

  1. DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015r., (do wglądu)
  2. ORYGINAŁÓW UMÓW DZIERŻAWY.

 

PIENIĄDZE WYPŁACANE BĘDĄ W TERMINIE:

1 – 31 PAŹDZIERNIKA 2015r.

PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, można pobrać w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym (pok. nr 3), lub ze strony internetowej Gminy Potok Górny.


Wniosek

Oświadczenie dotyczące kodu paliwowego

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót