Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Wycinek plakatu: OPRYSKIWACZE sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORIN w Lublinie
Opublikowane dn. 22-02-2017

Komunikat - opryskiwacze

OPRYSKIWACZE sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORIN w Lublinie

 
 
Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: dorit-lublin@piorin.gov.pl
lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.
 
Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin
 
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.
 
Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 6, tel. (081) 744 03 26, fax (81) 744 73 63, www.piorin.gov.pl, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót