Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 22-03-2017

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia  29 marca 2017 r. (środa ) o godz. 9 -ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Potoku Górnym z następującym porządkiem obrad:                                   

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.                                                               

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                             

4.  Interpelacje i zapytania.  

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w  rejonie działania Posterunku Policji w Potoku Górnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

b) określenia kryteriów i ich wartości w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potok Górny.

c) określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potok Górny.

d)  zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.  

e)  określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych  przez Gminę Potok Górny.                        

f)  zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

g) zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.

7.  Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.    

8. Dyskusja i wolne wnioski                                

9. Zamknięcie  obrad.

 

 Przewodniczącący Rady Gminy Potok Górny

Julian Grabias

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót