Aktualności

Opublikowane dn. 16-03-2016

Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Gminy w Potoku Górnym informuje że zgodnie z uchwałą Rady Gminy terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

do 31 marca     – za I kwartał tj. styczeń, luty, marzec

do 30 czerwca  – za II kwartał tj. kwiecień, maj, czerwiec

do 30 września – za III kwartał tj. lipiec, sierpień, wrzesień

do 31 grudnia  – za IV kwartał tj. październik, listopad, grudzień

 

Wysokość opłat zgodna ze złożoną w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym
deklaracją płatna na konto nr

 82 9637 1011 2002 1000 0026 0030

(w tytule przelewu należy podać, iż jest to opłata za odpady z posesji wpisać adres oraz imię i nazwisko osoby składającej deklarację).

 

WAŻNE!
Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Potok Górny zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji. Przy tej okazji przypominamy, iż wszelkie dane związane z aktualizacją liczby osób mieszkających na danej nieruchomości powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia (np. urodzenia, zgon, przemieszczanie się domowników,itp.)
            Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie które dodatkowo obciążony zobowiązanego  kosztami upomnienia.
Koszt upomnienia to 11,60 zł.

Wójt Gminy Potok Górny prosi mieszkańców, którzy nie uiścili wcześniejszych należności o NIEZWŁOCZNE uregulowanie zaległości.

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót