Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 22-04-2016

Zawiadomienie

 

W dniach od 22 do 29  kwietnia 2016r. w remizach OSP na terenie gminy, odbywać się będą zebrania wiejskie, podczas którego będą podpisywane umowy użyczenia nieruchomości, niezbędne do ubiegania się przez gminę o środki ma montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pieców na biomasę.

W związku z powyższym, prosimy osoby które zadeklarowały chęć ubiegania o którąś    z w.w. instalacji o przybycie na zebranie wiejskie.

Uwaga !!!

  • osoby zainteresowane które złożyły ankiety muszą posiadać ze sobą dowód osobisty oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis księgi wieczystej).
  • umowę podpisują wszyscy współwłaściciele działki na której znajduje się budynek planowany do montażu instalacji.

 Harmonogram zebrań wiejskich:

L.p.

Miejscowość

Data i godz.

Miejsce zebrania

1.

Jasiennik Stary i Kolonia Malennik

22.04.2016r – godz. 900

Remiza OSP

2.

Szyszków

25.04.2016r – godz. 900

Remiza OSP

3.

Zagródki

25.04.2016r – godz. 1200

Remiza OSP

4.

Jedlinki

25.04.2016r – godz. 1400

Remiza OSP

5.

Lipiny Górne-Lewki

26.04.2016r – godz. 900

Remiza OSP

6.

Lipiny Górne-Borowina

26.04.2016r – godz. 1200

Remiza OSP

7.

Naklik

27.04.2016r – godz. 900

Remiza OSP

8.

Dąbrówka

27.04.2016r – godz. 1200

Remiza OSP

9.

Potok Górny cz.I

28.04.2016r – godz. 900

Remiza OSP

10.

Potok Górny cz. II

28.04.2016r – godz. 1200

WDK

(Przedmieście)

11.

Lipiny Dolne i

Lipiny Dolne Kolonia

29.04.2016r – godz. 900

 Remiza OSP

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót