Aktualności

Opublikowane dn. 28-01-2016

Harmonogram zebrań wiejskich

 

Wójt Gminy Potok Górny serdecznie zaprasza mieszkańców poszczególnych miejscowości na zebrania wiejskie, które odbędą się w dniach od 01-08 lutego 2016roku zgodnie z poniższym harmonogramem.  

Porządek zebrań przedstawia się następująco:

- sprawozdanie z działalności sołtysa;

- informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu w 2015r;

- zapoznanie z budżetem gminy na 2016r;

- informacja z działalności Banku Spółdzielczego w Potoku Górnym;

- sprawy związane z Odnawialnymi Źródłami Energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne);

Harmonogram zebrań wiejskich:

Miejscowość

Data i godz.

Miejsce zebrania

Potok Górny cz. I

01.02.2016r – godz. 1200

Remiza OSP

Potok Górny cz. II

01.02.2016r – godz. 1330

Świetlica WDK

Lipiny Górne-Lewki

02.02.2016r – godz. 1200

Remiza OSP

Lipiny Górne-Borowina

02.02.2016r – godz. 1330

Remiza OSP

Dąbrówka

03.02.2016r – godz. 1200

Remiza OSP

Zagródki

03.02.2016r – godz. 1330

Remiza OSP

Szyszków

04.02.2016r – godz. 1200

Remiza OSP

Naklik

04.02.2016r – godz. 1330

Remiza OSP

Jedlinki

05.02.2016r – godz. 1200

Remiza OSP

Lipiny Dolne

05.02.2016r – godz. 1330

Remiza OSP

Jasiennik Stary

08.02.2016r – godz. 1200

Remiza OSP

Kolonia Malennik

08.02.2016r – godz. 1330

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót