Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 02-02-2016

Informacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016r.

 

KAŻDY ROLNIK, KTÓRY CHCE ODZYSKAĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2016r.

POWINIEN:

W LUTYM  2016 ROKU

ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI WNIOSEK DO WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY, WRAZ Z FAKTURAMI VAT STANOWIĄCYMI DOWÓD ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE 6 M-CY POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU,

CZYLI OD 01 SIERPNIA 2015r.  DO 31 STYCZNIA 2016r.

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO W 2016r. WYNOSI:

86,00 zł. x ILOŚĆ HA UŻYTKÓW ROLNYCH

(CZYLI 86 LITRÓW NA 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH,

KWOTA ZWROTU PODATKU DO 1 LITRA WYNOSI 1,00 zł.)

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym, pokój nr 3.             

PROSIMY O PRZYNOSZENIE ZE SOBĄ AKTUALNYCH ORYGINAŁÓW UMÓW DZIERŻAWY.

 

PIENIĄDZE WYPŁACANE BĘDĄ W TERMINIE:

1 – 29 KWIETNIA 2016r.

PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, można pobrać w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym (pok. nr 3), lub ze strony internetowej Gminy Potok Górny.

 

 

Wniosek

Oświadczenie dotyczące kodu paliwowego

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót