Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Dokumenty na biurku. Dłonie dwóch osób wskazujące na dokument
Opublikowane dn. 28-04-2017

Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny

 Fundusze Europejskie lubelskie Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Smakuj życie! Program Regionalny
 
Projekt: Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny
 
I RUNDA REKRUTACJI DO PROJEKTU ROZPOCZĘTA !!! Termin składania dok. rekrutacyjnych dla I rundy do 4.05.2017r. godz. 14.00
 
ZAPRASZAMY osoby w wieku 30+ zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i pozostają bez pracy oraz należące do minimum jednej z grup osób tj.: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości jako jednej z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny poprzez kompleksowe wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw co zapewni skuteczną aktywizację zawodową grupy docelowej i trwałość powstałych miejsc pracy, w tym także w ramach samozatrudnienia.
 
W ramach projektu Uczestnikom Projektu oferujemy bezzwrotne wsparcie obejmujące: Wsparcie szkoleniowo-doradcze (grupowe i indywidualne) szkolenie grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 54 godz. doradztwo indywidualne dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu -8 godz. Realizacja w 3 rundach:
I runda: czerwiec/lipiec.2017r.;
Il runda: styczeń/luty.2018r. ;
III runda: sierpień/wrzesień 2018r.
 
Wsparcie finansowe - DOTACJA na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla min.58 uczestników projektu po max. 23 000zł
 
 
Wsparcie pomostowe FINANSOWE celem ułatwienia początkującemu podmiotowi pokrycia niezbędnych opłat związanych z prowadzoną dział. gosp. w formie pomocy finansowej max. + 19 200zł. wypłacanej w miesięcznych transzach przez okres max. do 12 m-cy.
Doradztwo -szkoleniowe (specjalistyczne indywidualne) pomagające UP w rozwiązaniu konkretnych problemów dotyczących prowadzonej dział. (2godz na 1 UP)
 
Dokładnych informacji udzielamy w Biurze Projektu Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Kościuszki 65, I piętro.tel. 604564148; 84 686 48 87, 84 686 53 93, e-mail:biuro@barr.org.pl, www.barr.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020 

 

Ogłoszenie w formie graficznej

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót