Aktualności

Opublikowane dn. 28-04-2017

Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny

 Fundusze Europejskie lubelskie Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Smakuj życie! Program Regionalny
 
Projekt: Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny
 
I RUNDA REKRUTACJI DO PROJEKTU ROZPOCZĘTA !!! Termin składania dok. rekrutacyjnych dla I rundy do 4.05.2017r. godz. 14.00
 
ZAPRASZAMY osoby w wieku 30+ zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i pozostają bez pracy oraz należące do minimum jednej z grup osób tj.: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości jako jednej z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny poprzez kompleksowe wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw co zapewni skuteczną aktywizację zawodową grupy docelowej i trwałość powstałych miejsc pracy, w tym także w ramach samozatrudnienia.
 
W ramach projektu Uczestnikom Projektu oferujemy bezzwrotne wsparcie obejmujące: Wsparcie szkoleniowo-doradcze (grupowe i indywidualne) szkolenie grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 54 godz. doradztwo indywidualne dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu -8 godz. Realizacja w 3 rundach:
I runda: czerwiec/lipiec.2017r.;
Il runda: styczeń/luty.2018r. ;
III runda: sierpień/wrzesień 2018r.
 
Wsparcie finansowe - DOTACJA na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla min.58 uczestników projektu po max. 23 000zł
 
 
Wsparcie pomostowe FINANSOWE celem ułatwienia początkującemu podmiotowi pokrycia niezbędnych opłat związanych z prowadzoną dział. gosp. w formie pomocy finansowej max. + 19 200zł. wypłacanej w miesięcznych transzach przez okres max. do 12 m-cy.
Doradztwo -szkoleniowe (specjalistyczne indywidualne) pomagające UP w rozwiązaniu konkretnych problemów dotyczących prowadzonej dział. (2godz na 1 UP)
 
Dokładnych informacji udzielamy w Biurze Projektu Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Kościuszki 65, I piętro.tel. 604564148; 84 686 48 87, 84 686 53 93, e-mail:biuro@barr.org.pl, www.barr.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020 

 

Ogłoszenie w formie graficznej

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót