Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 15-05-2017

"Pomoc Żywnościowa 2014-2020" z Banku Żywności w Lublinie.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Górnym informuje, że istnieje możliwość otrzymania bezpłatnie żywności w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020” z Banku Żywności w Lublinie.

W związku z powyższym w dniach 15.05.2017 r. – 17.05.2017 r. w godz. 700 – 1500 będą prowadzone zapisy osób w trudnej sytuacji, które potrzebują pomocy w postaci artykułów żywnościowych.

Aktualne kryterium dochodowe uprawniającego do korzystania z pomocy żywnościowej to:

• 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

• 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby chętne, które spełniają ww. kryteria proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Górnym z aktualnymi dochodami ( np. odcinki z rent i emerytur, nakazy podatkowe, zarobki) w celu potwierdzenia kwalifikowalności do udziału w programie i uzyskaniu skierowania do odbioru żywności.

Pomoc żywnościową otrzymają tylko osoby ze skierowaniem!!!

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót