Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 25-05-2017

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

 Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia  01 czerwca 2017 r. (czwartek ) o godz. 9 -ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Potoku Górnym z następującym porządkiem obrad:                                   

 1.  Otwarcie sesji.

 2.  Przyjęcie porządku obrad.                                                               

 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                             

 4.  Interpelacje i zapytania.   

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

      a) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
         Gminy Potok Górny.         
     b) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
         w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
          i zagospodarowania tych odpadów. 

 6.   Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.    

 7. Dyskusja i wolne wnioski.                               

 8. Zamknięcie  obrad.

 

 Przewodniczącący Rady Gminy Potok Górny

Julian Grabias

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót