Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Na zdjęciu remontowana droga
Opublikowane dn. 01-08-2017

Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka "Górka"

  W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga gminna Nr 114967L km 0+655,00 ÷ 2+458,00, o długości 1803 m, oraz przebudowany zostanie łącznik w km 1+227,15 do drogi wojewódzkiej o długości 113,6 m.

 

Zakres robót budowlanych obejmuje:

1)   budowę drogi wraz z przebudowa łącznika,

2)   przebudowę istniejącego przepustu drogowego na włączeniu łącznika,

3)   budowę nowych przepustów drogowych

4)   przebudowę istniejącego systemu odwodnienia rowów przydrożnych i budowę nowych

5)   przebudowę systemu rowów odpływowych od przepustów drogowych do rowów przydrożnych drogi wojewódzkiej nr 863,

6)   przebudowę części istniejącego systemu uzbrojenia terenu,

7)   poprawę organizacji ruchu drogowego,

 
Inwestycja realizowana jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Całkowita wartość inwestycji -    2 690 525,94 zł

Dotacja celowa z budżetu Państwa  - 1 174 943,00 zł

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót