Aktualności

Opublikowane dn. 01-08-2017

Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka "Górka"

  W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga gminna Nr 114967L km 0+655,00 ÷ 2+458,00, o długości 1803 m, oraz przebudowany zostanie łącznik w km 1+227,15 do drogi wojewódzkiej o długości 113,6 m.

 

Zakres robót budowlanych obejmuje:

1)   budowę drogi wraz z przebudowa łącznika,

2)   przebudowę istniejącego przepustu drogowego na włączeniu łącznika,

3)   budowę nowych przepustów drogowych

4)   przebudowę istniejącego systemu odwodnienia rowów przydrożnych i budowę nowych

5)   przebudowę systemu rowów odpływowych od przepustów drogowych do rowów przydrożnych drogi wojewódzkiej nr 863,

6)   przebudowę części istniejącego systemu uzbrojenia terenu,

7)   poprawę organizacji ruchu drogowego,

 
Inwestycja realizowana jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Całkowita wartość inwestycji -    2 690 525,94 zł

Dotacja celowa z budżetu Państwa  - 1 174 943,00 zł

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót