Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 16-06-2016

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Wójt Gminy Potok Górny przypomina, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Górnym (stary budynek GOK) jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z poniższym harmonogramem:

L.p.

Nazwa miesiąca

Dni

Godziny

Uwagi

 1.

Styczeń

13,20,27

7.30-11.30

Adwokat

 2.

Luty

3,10,17,24

7.30-11.30

Adwokat

 3.

Marzec

2,9,16

7.30-11.30

Adwokat

 4.

Kwiecień

6,13,20,27

7.30-11.30

Adwokat

 5.

Maj

4,11,18

7.30-11.30

Adwokat

 6.

Czerwiec

1,8,15,22

7.30-11.30

Adwokat

 7.

Lipiec

6,13,20

7.30-11.30

Adwokat

 8.

Sierpień

3,10,17,24

7.30-11.30

Adwokat

 9.

Wrzesień

7,14,21

7.30-11.30

Adwokat

10.

Październik

5,12,19,26

7.30-11.30

Adwokat

11.

Listopad

2,9,16

7.30-11.30

Adwokat

12.

Grudzień

7,14,21,28

7.30-11.30

Adwokat

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

·         osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,

·         osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie   z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

·         osoby, które ukończyły 65. lat,

·         osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

·         kombatanci,

·         weterani,

·         zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

·         poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

·         wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

·         pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

·         sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

·         prawa pracy,

·         przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·         prawa cywilnego,

·         prawa karnego,

·         prawa administracyjnego,

·         prawa ubezpieczeń społecznych,

·         prawa rodzinnego,

·         prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem   działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót