Aktualności

Opublikowane dn. 01-08-2016

Prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach Programu Monitoringu Lasów

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach monitoringu lasów. 

 

Program monitoringu lasów stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska- systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Prace terenowe wykonywane będą przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w kolejnych latach 2016-2020, na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, będących częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.

Prosimy o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren lasów oraz na dokonanie obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót