Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 14-09-2017

Zaproszenie na zebrania wiejskie

 

Miesiąc wrzesień to czas w którym upływa termin planowania wydatków w ramach funduszy sołeckich przez poszczególne sołectwa z terenu gminy. W tym celu niezbędne jest zwołanie zebrania wiejskiego które przy odpowiednim kworum zadecyduje na jakie przedsięwzięcia przeznaczyć środki przypadające na daną miejscowość, do realizacji w 2018r. Ustawa o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 roku (Dz.U.2014.301), precyzuje na jakie cele można takie środki przeznaczyć.

Zgodnie z art. 1 pkt. 6 ww. ustawy środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Natomiast art. 1 pkt. 7 przywołanej ustawy mówi iż, środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

 Harmonogram zebrań wiejskich na terenie gminy wygląda następująco:

L.p.

Miejscowość

Data i godz.

Miejsce zebrania

1.

Dąbrówka

24.09.2017r – godz. 1400

Remiza OSP

2.

Jasiennik Stary

24.09.2017r – godz. 1030

Remiza OSP

3.

Jedlinki

22.09.2017r – godz. 1700

Remiza OSP

4.

Kolonia Malennik

24.09.2017r – godz. 1400

-

5.

Lipiny Górne-Borowina

19.09.2017r – godz. 1800

Remiza OSP

6.

Lipiny Górne-Lewki

17.09.2017r – godz. 1600

Remiza OSP

7.

Lipiny Dolne

25.09.2017r – godz. 1700

Remiza OSP

8.

Naklik

24.09.2017r – godz. 1700

Remiza OSP

9.

Potok Górny cz. I

24.09.2017r – godz. 1400

Remiza OSP

10.

Potok Górny cz. II

22.09.2017r – godz. 1700

WDK „Przedmieście"

11.

Szyszków

24.09.2017r – godz. 1700

Remiza OSP

12.

Zagródki

16.09.2017r – godz. 1800

Remiza OSP

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót