Aktualności

Logo KRUS
Opublikowane dn. 26-09-2017

Emerytura rolnicza już po ukończeniu 60 lub 65 lat

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn.

 

O emeryturę rolniczą mogą ubiegać się:

  • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 r.,
  • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia,
  • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej.

Poza wiekiem emerytalnym muszą posiadać 25 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Prawo do emerytury rolniczej ustala się na wniosek.

Druki do pobrania przy ubieganiu się o emeryturę rolniczą:

Ikona pobrania załącznikaKRUS SR-20 Wniosek o emeryturę

Ikona pobrania załącznikaKRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

Ikona pobrania załącznikaKRUS SR-8 Oświadczenie Wnioskodawcy

Ikona pobrania załącznika KRUS SR-9 Zeznanie świadka

   Źródło KRUS

 
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót