Aktualności

Opublikowane dn. 13-10-2017

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinach Dolnych otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

 

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej i samorządu gminnego jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinach Dolnych otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego jest Partnerem Wiodącym, Partnerami Projektu są 43 Gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze docelowo otrzymają 43 Ochotnicze Straże Pożarne biorące udział w projekcie..

Zwieńczeniem działań w ramach w.w. projektu był zakup nowego samochodu dla OSP w Lipinach Dolnych, który jednostka odebrała w dniu 25.09.2017r. w siedzibie firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalistyczne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 23-346 Bielsko-Biała.

Podwozie pojazdu to konstrukcja marki IVECO EUROCARGO o poj.  6728 cm3 i mocy 207 kW z napędem na 4x4. Nadwozie to konstrukcja kontenerowa ze zbiornikiem o pojemności 3500l.

Wartość samochodu to kwota: 737 877,00zł

Kwota dofinansowania: 442 190,37zł

Wkład własny: 294 793,59zł

 Logoypy unijne:	
Unia Europejska Fundusze Europejskie lubelskie Smakuj życie! Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót