Aktualności

Opublikowane dn. 30-10-2017

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 
 Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia 03 listopada 2017r.(piątek) o godz. 10 - ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym z następującym porządkiem obrad:                                   
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad.                                                               
 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                              
 
4. Interpelacje i zapytania.    
 
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
a)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Potok Górny na 2018 rok.
 
b)  określenia wysokości stawek podatku ośrodków transportowych na 2018 rok.
 
c)  zmiany uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Potok Górny z dnia 05.11.2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 
d)  ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.
 
e)  ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok.
 
f)  uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 
g)  zmian w budżecie gminy na 2017 rok.                                 
 
6. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 
7. Dyskusja i wolne wnioski.
 
8. Zamknięcie  obrad.

Przewodniczącący Rady Gminy Potok Górny

Julian Grabias

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót