Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 21-12-2017

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz.  11 - ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad:                                   

 1.  Otwarcie sesji.

 2.  Przyjęcie porządku obrad.                                                               

 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                             

 4.  Interpelacje i zapytania.    

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Potoku Górnym.

    b) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na lata 2012-2017.

     c) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2017.      

     d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

     e)  zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

      f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  na 2018 rok.

     g) uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Potok Górny na 2018 rok.       

      h) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

      i) uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.    

       j) ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.

       k) ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

6.   Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 7.  Dyskusja i wolne wnioski.

 8. Zamknięcie  obrad.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót