Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Logo Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Opublikowane dn. 23-09-2016

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna już dla mieszkańców naszego województwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. W wersji pilotażowej KMZB funkcjonowały dotychczas na terenie garnizonu stołecznego Warszawy, Podlasia i Pomorza. Docelowo program swoim zasięgiem obejmie cały kraj. Już od dzisiaj mapa dostępna jest także dla mieszkańców naszego województwa

 

.

Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w swojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:

w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;

drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;

trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

 

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich. Uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

UWAGA! "Mapa" nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób. W naszym województwie przeprowadzonych zostało blisko 680 konsultacji społecznych, w których wzięło udział prawie 9600 osób.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa!

Więcej informacji na stronie: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Mapa znajduje sie na stronie: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

 

Plakat Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Chcesz wiedzieć, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Możesz mieć na to wpływ! Podziel się swoimi spostrzeżeniami! • Lublin Reaguj na zagrożenia! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa www.lubelska.policja.gov.pl

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót