Aktualności

Opublikowane dn. 22-09-2016

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia 29 września 2016 r.  (czwartek) o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym z następującym porządkiem obrad:                                   

 1.  Otwarcie sesji.

 2.  Przyjęcie  porządku obrad.                                                               

 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                             

 4.  Interpelacje i zapytania.  

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a)  udzielenia pomocy rzeczowej Nadleśnictwu Biłgoraj.                                                

      b) uchwalenia regulaminu korzystania z boisk szkolnych przy Publicznym
          Gimnazjum im. Ks. Błażeja Nowosada w Szyszkowie i Publicznej
          Szkole Podstawowej im.  Komisji Edukacji Narodowej w Szyszkowie.

 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 7.  Dyskusja i wolne wnioski.                          
 8. Zamknięcie  obrad.

 

Po sesji odbędą się posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy.

 

 Przewodniczącący Rady Gminy Potok Górny

Julian Grabias

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót