Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 26-10-2016

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszam na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia 27 października 2016 r.  (czwartek) o godz. 8.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym z następującym porządkiem obrad:                                   

 1.  Otwarcie sesji.

 2.  Przyjęcie  porządku obrad.                                                               

 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                             

 4.  Interpelacje i zapytania.  

 5. Informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminu na zakończenie nauki
      w szkołach podstawowych i gimnazjach.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

      a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

      b)  zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym
          Gminy Potok Górny.                                  

      c)  zmiany statutu Gminy Potok Górny.

      d) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

      e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami
           pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
           publicznego na 2017 rok.  

 7. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 8.  Dyskusja i wolne wnioski.                          
 9. Zamknięcie  obrad.

 

 Przewodniczącący Rady Gminy Potok Górny

Julian Grabias

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót