Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 20-02-2018

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 Zawiadomienie

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wójt Gminy Potok zawiadamia, że od 1 października 2017 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr XXXI/178/2017 Rady Gminy Potok Górny z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i wynosi odpowiednio:

1) jeśli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny:

– dla gospodarstwa domowego jednoosobowego  – opłata wynosi 12 zł miesięcznie,

– dla gospodarstwa domowego dwuosobowego  – 20 zł miesięcznie,

– dla gospodarstwa domowego trzy i więcej osobowego – 26 zł miesięcznie,

2) jeśli odpady komunalne nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny:

 – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego  – opłata wynosi 30 zł miesięcznie,

– dla gospodarstwa domowego dwuosobowego  – opłata wynosi 40 zł miesięcznie,

– dla gospodarstwa domowego trzy i więcej osobowego  – opłata wynosi 40 zł miesięcznie,

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

za I kwartał – 15 marca danego roku,

za II kwartał – 15 czerwca danego roku,

za III kwartał – 15 września danego roku,

za IV kwartał – 15 grudnia danego roku.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót