Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 02-01-2014

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w  Potoku Górnym  ogłasza  nabór na  stanowisko                                                  Asystenta Rodziny

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Termin realizacji: styczeń  2014 r. do czerwiec  2014 r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych obowiązków asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent będzie odpowiedzialny za systematyczną, indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu ról rodzicielskich Więcej

 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót