Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Złożenie kwiatów przy obelisku
Opublikowane dn. 29-05-2014

Święto Konstytucji w deszczu

W dniu 3 maja 2014 r. w miejscowości Naklik miały miejsce obchody upamiętniające 223 rocznicę uchwalenia konstytucji. Uroczystość została połączona z odsłonięciem obelisku upamiętniającego potyczki i przemarsze wojsk podczas powstania styczniowego w 1863r. Postawiona została także tablica inforumująca o najważniejszych wydarzeniach z tego okresu.

 

 

 

            Wstęgę odsłaniającą przecięli:

  1. Stanisław Schodziński – V-Ce Starosta Biłgorajski;
  2. Jan Partyka, Stanisław Bucior, Jan Partyka s. Edwarda, Jan Derylak, Henryk Józefko – reprezentujący komitet budowy;
  3. prof. dr hab. Kazimierz Ożóg - profesor nauk humanistycznych pracujący na Uniwersytecie Rzeszowskim
  4. dr Jerzy Majka – Kierownik działu historycznego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie
  5. Edward Hacia – Wójt Gminy Potok Górny

Poświecenia dokonał Ks. Stanisław Zarosa – Proboszcz Parafii w Potoku Górnym.

 

Po uroczystym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu obelisku złożone zostały  wieńce, po czym uroczystość przeniosła się do kaplicy w Nakliku. Po zakończeniu mszy świętej Wójt Gminy Potok Górny podziękował wszystkim za obecność i pracę włożoną w organizację niniejszej uroczystości.  Szczególne wyróżnienie za zaangażowanie i osobisty wkład w upamiętnianie wydarzeń historycznych na terenie Gminy Potok Górny otrzymał z rąk Wójta Gminy Pan Jan Partyka – miłośnik historii, inicjator budowy obelisku. Montaż i oprawę słowno-instrumentalną wykonała młodzież z Publicznego Gimnazjum w Szyszkowie.

 

Obecny obszar gminy Potok Górny po I rozbiorze znalazł się na terenie zaboru austriackiego. Od 1809r. został włączony do Księstwa Warszawskiego, a od 1815r. Ziemia Potocka usytuowana była w pasie pogranicza austriacko – rosyjskiego w obrębie Królestwa Polskiego zależnego od Rosji. Położenie na pograniczu Galicji i Kongresówki spowodowało, iż tereny te w latach 1863-1864 stały się miejscem ważnych wydarzeń historycznych mających miejsce w okresie Powstania Styczniowego. Przez miejscowość Naklik dwa razy przetaczały się wojska powstańcze tj. 18-19 III 1863r oddział dowodzony przez płk. Leona Czechowskiego oraz w dniach 9-10 V 1863 r oddział dowodzony przez gen. Antoniego Jeziorańskiego. 

 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót