Aktualności

Zdjęcie z budowy sieci
Opublikowane dn. 25-06-2014

Ruszyła budowa sieci szerokopasmowej

Budowa sieci szerokopasmowej w Województwie Lubelskim wchodzi w skład szerszego przedsięwzięcia jakim jest „Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW)”.

 

W ramach inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w 5 wschodnich województwach, w tym na Lubelszczyźnie, powstanie  infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca podstawowy dostęp do internetu. Sieć internetu szerokopasmowego obejmie rejony, gdzie do chwili obecnej dostęp do stałych i szybkich łączy internetowych był mocno utrudniony lub niemożliwy. To największa w historii inwestycja realizowana przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

W ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” jest budowana infrastruktura do poziomu gminy. Łącza do odbiorców końcowych muszą zapewnić lokalni i regionalni operatorzy telekomunikacyjni. 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót