Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Zdjęcie grupowe dorosłych i dzieci na zewnątrz
Opublikowane dn. 09-12-2016

Uroczysta sesja Rad Gmin Potok Górny i Biszcza

Dnia 07 grudnia 2016r w Urzędzie Gminy Potok Górny odbyła się uroczysta sesja Rad Gmin Potok Górny i Biszcza połączona z podsumowaniem I etapu programu leśno-samorządowego w ramach którego modernizowana była droga Potok Górny – Gózd Lipiński oraz inwestycji drogowych realizowanych w 2016 roku na terenie gmin Biszcza i Potok Górny.

 

 

Pilotażowy program leśno-samorządowy realizowany jest w powiecie biłgorajskim z inicjatywy poseł na Sejm RP Agaty Borowiec.  

Oprócz Radnych Rad Gmin Biszcza i Potok Górny oraz poseł na Sejm RP Agaty Borowiec w sesji uczestniczyli m.in.: poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, Ministra Ochrony Środowiska Jana Szyszko reprezentował członek gabinetu politycznego Ministra Paweł Pliszka, Wojewodę Lubelskiego reprezentował Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu Witold Marucha, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi Krzysztof Janeczko i  Naczelnik Wydziału Infrastruktury GDLP Piotr Młynarczyk, Dyrektor RDLP Jerzy Sądel oraz starostowie, wójtowie, burmistrzowie naszego regionu, proboszczowie - Ks. Stanisław Bełz i Ks. Stanisław Zarosa, a także  gospodarze - Wójtowie Potoka Górnego i Biszczy - Edward Hacia i Zbigniew Pyczko.

Wystąpienie rozpoczęła poseł na Sejm RP  Agata Borowiec - Szanowni Państwo to dla mnie wyjątkowa chwila, dzięki owocnej współpracy z Lasami Państwowymi mamy dziś możliwość otwarcia pierwszej drogi z pilotażowego programu leśno - samorządowego. Z kwoty 17,2 mln zł, które Lasy Państwowe przeznaczyły na inwestycje drogowe w naszym Powiecie na ten rok, po kilu miesiącach udaje nam się otworzyć i oddać pierwszą drogę. Dzisiejsza uroczystość pokazuje do czego doprowadzić może dobra współpraca. Chciałabym - korzystając z okazji - podziękować Ministrowi Janowi Szyszko, dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych Konradowi Tomaszowskiemu, wicedyrektorowi Krzysztofowi Janeczko, naczelnikowi Piotrowi Młynarczyku. dziękuję dyrektorowi RGLP w Lublinie, dziękuję samorządowcom Zbigniewowi Pyczko, Edwardowi Hacia i Marianowi Tokarskiemu oraz dyrektorowi ZDP w Biłgoraju Marii Góralskiej. Dziękuję także Nadleśnictwu Biłgoraj z nadleśniczym Piotrem Mrozem.

Poseł przypomniała również drogę jaką przebył pilotażowy program leśno-samorządowy zanim został wdrożony, i nie było by to możliwe bez wsparcia i życzliwości wielu osób w tym Ministra Ochrony Środowiska oraz Lasów Państwowych.  

Z okazji podsumowania I etapu realizacji programu leśno-samorządowego do zebranych list wystosował Minister Ochrony Środowiska Jan Szyszko - Oddana dziś do użytku inwestycja to dowód na to, że Lasy Państwowe to nie tylko sprawny zarządca i obrońca jednego z naszych największych dób narodowych, ale także instytucja blisko współpracująca z lokalną społecznością. Jest to szczególnie istotne na takich terenach jak Powiat Biłgorajski, gdzie lesistość wynosi ponad 38%. Lasy Państwowe są tutaj naturalnym partnerem dla samorządu w wykonywaniu codziennych zadań, a także wspieranie tych regionów, które nie znajdują się w obszarze oddziaływania wielkich aglomeracji. Rozwój terenów niezurbanizowanych jest niezwykle ważny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju - napisał w liście Jan Szyszko.

- Cieszę się, że na przykładzie powiatu biłgorajskiego możemy urzeczywistniać to co jest naszym obowiązkiem, czyli wspomaganie administracji samorządowej w realizacji ich zadań. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie można mówić o rozwoju terenów niezurbanizowanych jeśli nie są one pokryte siecią dróg. Wiemy też, że nie można planować rozwoju lasów państwowych jeśli nie będzie możliwości wywożenia drogami publicznymi surowca drzewnego do zakładów przetwórczych - wyjaśniał dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

- Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej w województwie lubelskim to istotny czynnik podniesienia atrakcyjności naszego regionu w skali kraju, ale także poprawy warunków życia, gospodarowania i prowadzenia interesów. Każdy kilometr nowych dróg to wyraz odpowiedzialności za przyszłość małej ojczyzny - podsumował wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

- Rok 2016 dla Powiatu Biłgorajskiego był rokiem bardzo dobrym jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Obfitował on w wiele zadań. Te wszystkie zadania pozwoliły zmodernizować i wyremontować 80 km dróg powiatowych, w roku 2015 było to 45 km. Tych zadań było ponad 20 i realizowane były w każdej gminie. Dla przykładu w Gminie Potok Górny było to 17 km dróg powiatowych, a w Gminie Biszcza 14 km. Skorzystaliśmy z każdego dostępnego dla Powiaty Biłgorajskiego programu. By to osiągnąć potrzebna jest współpraca i wsparcie oraz partnerów. Takimi wypróbowanymi partnerami są samorządy gminne, nasi posłowie oraz jednostki podległe samorządu powiatowego i Lasy Państwowe czego przykład mamy dziś. W tym miejscu serdecznie za tą współpracę dziękuję pani poseł Agacie Borowiec, panu posłowi Piotrowi Olszówce, kolegom samorządowcom oraz Lasom Państwowym za program współpracy leśno-samorządowej za tą ogromną pomoc, w imieniu Zarządu Powiatu wyrażam wdzięczność i chylę czoła - mówił Starosta Biłgorajski Marian Tokarski.

Modernizacja drogi powiatowej Harasiuki - Lipiny Górne-Borowina  - Naklik to koszt ponad 3 mln zł z czego 50% wartości zadania to środki Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zmodernizowano w tym przypadku 14 km drogi.

W przypadku drogi Potok Górny – Gózd Lipiński, inwestycja kosztowała ponad 1,8 mln zł, w tym  1,12 mln zł to wsparcie Lasów Państwowych, blisko 350 tys. zł to środki Powiatu Biłgorajskiego i odpowiednio 234 tys. zł pochodzi z budżetu Gminy Biszcza i 113 tys. zł z budżetu Gminy Potok Górny. Zmodernizowano 5 km drogi.  

Do podziękowań włączyli się również wójtowie gmin Biszcza i Potok Górny. Co prawda kierunki rozwoju obu gmin są nieco odmienne ale zarówno Edward Hacia, jak i Zbigniew Pyczko podkreślali, że oddane do użytku drogi nie tylko ułatwią funkcjonowanie lokalnej społeczności, ale wpłyną także na rozwój rolnictwa, turystyki i gospodarki leśnej.

Po sesji odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i przekazanie w/w dróg do użytkowania po modernizacji.

 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót