Aktualności

Opublikowane dn. 05-12-2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Potok Górny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.  (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 349 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu w granicach obrębów ewidencyjnych gminy Potok Górny od dnia 06.12.2016 r. do dnia 04.02.2017 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Potoku Górnym w  godzinach pracy Urzędu 700 - 1500.

 

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu można składać uwagi na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2017 r.

Informuję ponadto, że projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowuje "TAXUS UL" Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów Urzędu Gminy w Potoku Górnym.    

Dnia 19.12.2016 r. w Urzędzie Gminy Potok Górny w godzinach 900 – 1200 pracownicy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju będą udzielać zainteresowanym osobom informacji dotyczących planu.

 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót