Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 13-12-2016

INFORMACJA termin i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Potok Górny o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Potok Górny zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do 15 marca danego roku,

2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca danego roku,

3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września danego roku,

4) za październik, listopad, grudzień - do 15 grudnia danego roku.

Wysokość opłat zgodna ze złożoną w Urzędzie Gminy
w Potoku Górnym deklaracją płatna na konto nr

82 9637 1011 2002 1000 0026 0030

(w tytule przelewu należy podać, iż jest to opłata za odpady
z posesji wpisać adres oraz imię i nazwisko osoby składającej deklarację).

 

WAŻNE!
            Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Potok Górny zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji. Przy tej okazji przypominamy, iż wszelkie dane związane z aktualizacją liczby osób mieszkających na danej nieruchomości powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia (np. urodzenia, zgon, przemieszczanie się domowników,itp.)
            Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą
pobierane odsetki podatkowe. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie które dodatkowo obciążony zobowiązanego  kosztami upomnienia.
Koszt upomnienia to 11,60 zł.

Wójt Gminy Potok Górny prosi mieszkańców, którzy nie uiścili wcześniejszych należności o NIEZWŁOCZNE uregulowanie zaległości.

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót