Aktualności

Opublikowane dn. 22-12-2016

Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Biłgoraju w sprawie dokonania spisu zwierząt

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Biuro Powiatowe w Biłgoraju 23-400 Biłgoraj ul. Gen. Bora Komorowskiego 3 tel. 084 688 07 30, tel./fax 084 686 60 67
 
WAŻNE INFORMACJA BP ARiMR w Biłgoraju
 
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż 31 grudnia.
 
Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. 
 
KIEROWNIK Biura Powiatowego w Biłgoraju
Marta Garbacz
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót