Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 02-02-2017

Zebrania wiejskie

 

H A R M O N O G R A M

Z E B R A Ń   W I E J S K I C H gm. Potok Górny – luty 2017 rok

 

Lp.

        Miejscowość 

Termin zebrania/ godzina

Miejsce zebrania

 

Uwagi 

 

1.

 

Dąbrówka

 

02.02.2017

godz. 14.00

Remiza OSP

 

 

2.

 

 

3.

Potok Górny cz. II

 

 

Potok Górny cz. I  

06.02.2017

godz. 1230

 

06.02.2017

godz. 1400

WDK

 

 

Remiza OSP

 

4.

 

 

5.

Jedlinki       

 

 

Lipiny Górne-Lewki

07.02.2017

godz. 12.30

 

07.02.2017

godz. 14 00

 Remiza OSP

 

 

Remiza OSP

 

6.

 

 

7.

 

Lipiny Dolne

 

 

Lipiny Górne-Borowina

08.02.2017

godz. 12.30

 

08.02.2017

godz. 14.00

Remiza OSP

 

 

Remiza OSP

 

8.

 

 

9.

Jasiennik Stary  

 

 

Kolonia Malennik 

09.02.2017

godz. 12.30

 

09.02.2017

godz. 1400

Remiza OSP

 

 

           

 

10.

 

 

11.

Naklik            

 

 

Szyszków         

10.02.2017

godz. 12.30

 

13.02.2017

godz. 1400

Remiza OSP

 

 

Remiza OSP         

 

12.

Zagródki  

13.02.2107 godz. 12.30        

Remiza OSP

 

 .                                         

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót