Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 26-11-2018

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się dnia 27 listopada 2018  r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad: 

 

 

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2.  Wręczeniezaświadczeń o wyborze radnego.                            

 3.  Złożenie ślubowania przez radnego wg treści określonej w art. 23a ust.1
      ustawy o samorządzie gminnym.                   

 4.  Przyjęcie porządku obrad.                                    

 5.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji rewizyjnej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego  komisji skarg,
     wniosków i petycji.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego  komisji kultury
      i sportu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji oświaty
      i zdrowia.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego  komisji
     gospodarczej.

 10. Ustalenie ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
       na 2019 rok.

11. Ustalenie ceny drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego
       na 2019 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
        od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Potok Górny
         na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
      od środków transportowych na 2019 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy
      Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
      prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
      wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Potok Górny.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla
      Wójta Gminy Potok Górny.

17.  Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad  sesji Rady Gminy.

    

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót