Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 11-12-2018

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

Zapraszamy na III sesję Rady Gminy Potok Górny, która odbędzie się w dniu  17 grudnia 2018r.  (poniedziałek) o godz.   9- ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad:    

 

     

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2.  Przyjęcie porządku obrad.  

 3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/246/2018 Rady Gminy
       Potok Górny z dnia 28 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
       Potok Górny.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych
      na obszarze Gminy Potok Górny.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
      uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu 
      wydatków  przez osoby objęte rządowym programem
      „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego
     w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
     odpłatności za pobyt w ośrodkach i schroniskach dla osób bezdomnych. 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.                                  

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania
      Narkomanii na 2018 rok.

10. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

11. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

12.  Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

                 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót