Aktualności

Opublikowane dn. 28-12-2018

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszamy na IV  sesję Rady Gminy Potok Górny w  dniu  31 grudnia 2018r.  (poniedziałek) o godz.   9- ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad:                                   

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2.  Przyjęcie porządku obrad.  

 3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Potok Górny
      na 2019 rok.                             

  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu
      Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu  gminy na 2019 rok.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  planów pracy Rady Gminy i Komisji
       Rady Gminy na 2019 rok.

10. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

11.  Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót