Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 15-01-2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Potok Górny informuje wszystkich producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedany surowiec tytoniowy w latach 2014 -2017 od firm "LUXSOR" i "FTK Krasnystaw" oraz producentów, którzy w latach 2014 - 2017 nie otrzymali zapłaty za sprzedane świnie o możliwości składania wniosków do ARiMR w Biłgoraju o udzielenie pomocy finansowej od dnia 14.01.2019 r. do dnia 25.01.2019 r.

 
 
Do złożenia wniosku niezbędne będą:
  • dane dotyczące producenta rolnego,
  • umowy kontraktacyjne,
  • w przypadku tytoniu - nr ewidencyjne działek i powierzchnia na której prowadzona była uprawa tytoniu,
  • kopie faktur,
  • kopie listy wierzytelności, który można uzyskać od Syndyka masy upadłościowej na wniosek zainteresowanego,
  • Zaświadczenia i oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis,
  • upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy (jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika).
Osoby, które mają niewypłacone należności w "FTK Krasnystaw" i "LUXSOR" oraz za sprzedane świnie zobowiązane są do terminowego złożenia wniosku w ARiMR. Wnioski są dostępne na stronie internetowej ARiMR. 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót