Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoby konsultujące dokument
Opublikowane dn. 25-01-2019

Konsultacje społeczne projektu zmiany Statutu sołectw Gminy Potok Górny

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE WSZCZĘCIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ZMIANY STATUTU SOŁECTW GMINY POTOK GÓRNY

 Wójt Gminy Potok Górny

zaprasza

 

Mieszkańców Gminy Potok Górny do konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Statutu sołectw Gminy Potok Górny

1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany Statutu sołectw Gminy Potok Górny czyli:

 • Sołectwo Lipiny Dolne
 • Sołectwo Lipiny Górne – Borowina
 • Sołectwo Dąbrówka
 • Sołectwo Zagródki
 • Sołectwo Naklik
 • Sołectwo Szyszków
 • Sołectwo Jedlinki
 • Sołectwo Lipiny Górne – Lewki
 • Sołectwo Jasiennik Stary
 • Sołectwo Kolonia Malennik
 • Sołectwo Potok Górny cz.I
 • Sołectwo Potok Górny cz.II

Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji wraz z materiałami dostępne są na stronie internetowej gminy: www.potokgorny.com.pl w zakładce konsultacje, w BIP-ie: www.potokgorny.bip.lubelskie.pl w zakładce prawo lokalne, konsultacje oraz w sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Cel konsultacji.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców sołectw w sprawie projektu zmiany statutu, a w szczególności poznania ich uwag i opinii.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 24.01.2019 do 12.02.2019r.

4. Forma konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag do projektu statutu, na druku „Formularz konsultacji do składania uwag i opinii do projektu zmiany Statutu sołectwa w Gminie Potok Górny, który można:

1)    przesłać listownie na adres Urzędu Gminy Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny.

2)    złożyć w sekretariacie urzędu pokój nr 20.

3)    elektronicznie na adres:  sekretariat@potokgorny.com.pl

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji społecznych i ogłoszenie wyników jest Sekretarz Gminy.

 Dokumenty związane z konsultacjami

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót