Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 25-01-2019

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszam na V sesję Rady Gminy Potok Górny w dniu 30 stycznia 2019r.  (środa) o godz.  9-ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad:                                   

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2.  Przyjęcie porządku obrad.  

 3.   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
        poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
         przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studiumuwarunkowań i kierunków
     zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
       zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny.                                                                    

  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
      Biłgorajskiemu.                               

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
        Gminy Tarnogród.   

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość.

  9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
        Biłgorajskiemu.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień
       między  gminami  w zakresie powierzenia Gminie Józefów realizacji zadania
      publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych
     w formie rodzinnego domu pomocy.

 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 12. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 13.  Sprawy różne.

 14. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót