Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Kartograf w polu
Opublikowane dn. 07-02-2019

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gminy Potok Górny

na podstawie 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) Starosta Biłgorajski zawiadamia, że do 150 00 w dniach 25 luty 2019 roku – 15 marca 2019 roku, w godzinach od 8 - w świetlicy środowiskowej przy remizie OSP w Potoku Górnym zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Dąbrówka, Jedlinki, Lipiny Dolne, Lipiny Górne, Naklik, Potok Górny, Jasiennik Stary, Szyszków, Zagródki gmina Potok Górny.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie terminu wyłożenia do publicznego wglądu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków i będą podlegały ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót