Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Ciągnik na polu
Opublikowane dn. 07-03-2019

Zwrot podatku akcyzowego - INFORMACJA

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY POTOK GÓRNY, którzy w lutym 2019r., złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o: przesunięciu terminu wydania decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego;

 „Decyzja zostanie wydana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku (wszczęcia postępowania)".
 
Ponadto informujemy, że po wejściu w życie z dniem 06 marca 2019r., „Ustawy z dnia 22 lutego 2019r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (Dz.U. z dnia 5 marca 2019., poz. 428)," istnieje możliwość ubiegania się o zwrot części podatku akcyzowego w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00., i kodem CN 2710 19 41, wykorzystywanego do produkcji rolnej zawartego w cenie oleju napędowego, za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019r., w terminie do dnia 31 marca 2019r.
 
WYPŁATA ZWROTU PODATKU NASTĄPI W TERMINIE: OD 1 KWIETNIA DO 31 MAJA 2019r.
WÓJT GMINY mgr inż. Stanisław Dyjak
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót