Aktualności

Osoby omawiające dokument
Opublikowane dn. 23-08-2018

Konsultacje społeczne Projektu zmiany statutu Gminy Potok Górny

 

Wójt Gminy Potok Górny

zaprasza

Mieszkańców Gminy Potok Górny do konsultacji społecznych  dotyczących projektu zmiany Statutu Gminy Potok Górny.

1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany Statutu Gminy Potok Górny.

Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji wraz z materiałami dostępne są na stronie internetowej gminy: www.potokgorny.com.pl   w zakładce konsultacje, w BIP-ie: www.potokgorny.bip.lubelskie.pl w zakładce prawo lokalne, konsultacje oraz w sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Cel konsultacji.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców oraz przedstawicieli grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych i firm działających na terenie Gminy Potok Górny w sprawie projektu zmiany statutu, a w szczególności poznania ich uwag i opinii.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 23.08.2018 do 12.09.2018r.

4. Forma konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag do projektu statutu, na druku „Formularz konsultacji do składania uwag i opinii do projektu zmiany Statutu Gminy Potok Górny”, który można:

1) przesłać listownie na adres Urzędu Gminy Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny.

2) złożyć w sekretariacie urzędu pokój nr 20.

3) elektronicznie na adres:  sekretariat@potokgorny.com.pl

Osoba odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji społecznych i ogłoszenie wyników jest Sekretarz Gminy.

Zarzadzenie nr 298/2018 Wójta Gminy Potok Górny z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Statutu Gminy Potok Górny

Formularz Konsultacji do składania uwag i opinii do projektu zmiany Statutu Gminy Potok Górny

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót