Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 24-05-2019

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszamy na VIII sesję Rady Gminy Potok Górny  w  dniu 28 maja 2019r  ( wtorek) o godz.   9- ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad:                                   

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2.  Przyjęcie porządku obrad.  

 3. Dyskusja nad raportem o stanie GminyPotok Górny za rok 2018.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Potok Górny.

  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

 6.  Sprawozdanie finansowe Gminy Potok Górny za 2018 rok.                 

 7.  Sprawozdanie o stanie mienia Gminy Potok Górny.

 8. Przedstawienie uchwały komisji rewizyjnej.

 9.Odczytanie uchwał RIO w sprawach:

     - zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu,

     - zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej.

10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.                   

11. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
      finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu
      za 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
       Potok Górny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
      Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym za 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
      energetycznego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Powiatowi
      Biłgorajskiemu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Powiatowi
      Biłgorajskiemu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

22. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu Współpracy z organizacjami
     pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
     publicznego za rok 2018 rok.

 23. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   
        w Potoku Górnym za 2018 rok.

 24.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 25.  Sprawy różne.

 26. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót