Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Logo Urząd statystyczny w Lublinie
Opublikowane dn. 06-06-2019

Ankietowe badania rolne

Ankietowe badania rolne

 
 
Urząd Statystyczny w Lublinie
 
Od wielu lat prowadzone są rolnicze badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach rolnych.
 
W związku z tym Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o poświęcenie czasu naszym pracownikom i udzielenie informacji. Badania będą prowadzone w dniach:
 
1 czerwca - 10 lipca
 • Czerwcowe badanie rolnicze (R-CZBR), V
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B), 
 • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S),

15 - 31 lipca
 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R),

12 - 22 sierpnia

 • Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (R-r-zb),

5-20 listopada

 • Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (R-r-pw),

1-23 grudnia

 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),
 • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych, na potrzeby Wspólnej Polityli Rolnej oraz kształtowania polityki żywnościowej kraju Wyniki z badań są m. in podstawą wdrażania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa instrumentów pomocy finansowej z funduszy unijnych

 

Badania realizowane są trzema metodami:

 • Internet - samodzielne wypełnienie ankiety na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl
 • Telefon - wywiad telefoniczny realizowany przez pracowników Urzędu,
 • Ankieter - wywiad bezpośredni z respondentem w gospodarstwie rolnym.

Tożsamość pracowników Urzędu Statystycznego realizujących badania można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: (22) 279 99 99 (czynny w godz. 8.00-18.00 w okresie trwania badania).

 

W badaniach zostaną zebrane informacje m. in o:

 • powierzchni gospodarstwa rolnego,
 • powierzchni zasianej i zasadzonej poszczególnymi uprawami,
 • pogłowiu zwierząt gospodarskich, produkcji zwierzęcej,
 • zużyciu nawozów i ochronie roślin,
 • cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych,
 • aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych,
 • plonach niektórych roślin uprawnych.

Badania mają charakter obowiązkowy i są realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).

 

Wyniki badań realizowanych w gospodarstwach rolnych udostępnione są m. in. w publikacjach (https://stat.gov.pl/publikacje).

 

W celu zapoznania się z danymi statystycznymi zapraszamy do korzystania z naszych serwisów i baz danych lub bezpośrednio w siedzibie i Oddziałach Urzędu Statystycznego w Lublinie.
 
Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót