Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 11-06-2019

Ogłoszenie w sprawie wyboru ławników

W związku z upływającą kadencją ławników sądowych wybranych w 2015r. informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2019r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Biłgoraju na kadencję 2020-2023.

 Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r.–Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019r. , poz. 52). 
Do Sądu Rejonowego w Biłgoraju wybrany ma być 1 ławnik. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Dokumenty potrzebne do zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Potok Górny (pok. Nr 20) lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Potok Górny – pok. 20 w godzinach od 7-15 w terminie do dnia 28 czerwca 2019r.
WÓJT GMINY mgr inż. Stanisław Dyjak

 

ZAŁACZNIKI

 

 
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót