Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 19-07-2019

Turniej Sołectw pod honorowym patronatem Pana Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego oraz honorowym patronatem Michała Mulawy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

TURNIEJ SOŁECTW GMINY POTOK GÓRNY

W dniu 21.07.2019 roku, na placu amfiteatru przy Urzędzie Gminy w Potoku Górnym odbył się po raz IX „Turniej Sołectw" którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Górnym. Impreza odbyła pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Michała Mulawy.

Na wstępie imprezy szczególnie ciepło uczestników, zaproszonych gości oraz publiczność powitał Stanisław Dyjak - Wójt Gminy Potok Górny, natomiast formułę uroczystego otwarcia turnieju wypowiedział Ryszard Łoś – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym.

Obecni byli także radni na czele z Henrykiem Kapicą – Przewodniczącym Rady Gminy Potok Górny, Sekretarz Gminy Potok Górny Roman Wardach, Radny Sejmiku Województw Lubelskiego Grzegorz Wróbel oraz przedstawiciel Starosty Biłgorajskiego - Pani Beata Strzałka Etatowy Członek Zarządu oraz Pani Małgorzata Liwosz-Rudy Sekretarz Powiatu. Impreza odbywa się cyklicznie od 2010 roku i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy jak i okolicznych miejscowości. W tym roku wzorem lat ubiegłych do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn z poszczególnych sołectw z terenu gminy, których kapitanami byli sołtysi. To do nich należało zorganizowanie i ustalenie uczestników poszczególnych konkurencji.

Konkurencje były następujące: - rzut lotką do tarczy /sołtysi/ - przecinanie piłą ręczną kawałka drewna / mężczyźni/ - sadzenie ziemniaków - slalom z piłką i miotłą - rzut ziemniaka do wiadra - strzały piłką do bramki /kobieta/ - skakanka w gumofilcach - rzut piłką do kosza -przeciąganie liny Punkty przyznawane były przez sędziów wg. zajętych miejsc.

Klasyfikacja zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawiała się następująco:

I. Rzut lotką do tarczy

1. Sołectwo Jasiennik Stary

2.Sołectwo LipinyDolne

3.Sołectwo Potok Górny cz.I

 

 

II. Przecinanie piła ręczną kawałka drzewa

1. sołectwo Lipiny Górne-Borowina

2. sołectwo Szyszków

3.sołectwo Dąbrówka

 

III. Sadzenie ziemniaków

1. sołectwo Naklik

2. sołectwo Dąbrówka

3. sołectwo Lipiny Dolne

 

IV. Slalom z piłka i miotłą

1. sołectwo Jedlinki

2. sołectwo Lipiny Dolne

3. sołectwo Dąbrówka

 

V. Rzut ziemniaka do wiadra

1. sołectwo Dąbrówka

2. sołectwo Jedlinki

3. sołectwo zagródki

 

VI. Strzały piłką do bramki

1. sołectwo Dąbrówka

2. sołectwo Lipiny Dolne

3. sołectwo Naklik

 

 

VII. Skakanka w gumofilcach

1. sołectwo PotokGórny cz. I

2. sołectwo Szyszków

3. sołectwo Dąbrówka

 

VIII, Rzut piłką do kosza

1. sołectwo Potok Górny cz. I

2. sołectwo Szyszków

3. sołectwo Lipiny Górne - Borowina

IX. Przeciąganie liny

 

1. sołectwo Lipiny Górne -Borowina

2.sołectwo Jedlinki

3. sołectwo Potok Górny cz. I

 

Klasyfikacja ogólna :

I miejsce - Sołectwo Dąbrówka

II miejsce - Sołectwo Lipiny Górne-Borowina

III miejsce - Sołectwo Jedlinki/Lipiny Dolne

 

Rywalizacje zakończono wręczaniem pucharów i dyplomów dla poszczególnych sołectw, które wręczył Wójt Gminy oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. W programie imprezy były też inne atrakcje dla wszystkich uczestników zabawy od najmłodszych do najstarszych:

1. Grupa rekonstrukcji historycznej „Garnizon Jarosław 1924,. Była to bardzo ciekawa wystawa uzbrojenia wojskowego /militaria , mundury, broń z epoki 1919- 1945, chętnie odwiedzana przez najmłodszych uczestników imprezy jak i starszych.

2. Występ dziecięcego Zespołu Tanecznego „PINK, działającego przy GOK w Potoku Górnym, uświetniał imprezę podczas przerw w konkurencjach.

3. Park zabaw dla najmłodszej grupy uczestników był świetną zabawą na zjeżdżalni.

4. Zabawa taneczna dla starszej grupy młodzieży i dorosłych.

5. Gastronomia gdzie bezpłatnie wydawano grochówkę wojskową dla wszystkich uczestników imprezy.

 

Turniej Sołectw przyczynił się na pewno do większej aktywizacji lokalnej naszej społeczności i większego zaangażowania się mieszkańców w poszczególnych konkurencjach, a przez to wzmocnił więzi międzypokoleniowe pozwolił na wspólne spędzenie wolnego czasu w gronie większej społeczności lokalnej. Ponadto była to okazja do wymiany doświadczeń , stwarzając szansę na zaciągnięcie cennych i wartościowych znajomości.

Jako impreza kulturalno- rekreacyjna stała się ważnym czynnikiem kulturotwórczym, gdzie mieszkańcy , członkowie organizacji społecznych takich jak: OSP,KGW i Stowarzyszeń mogą spotkać się wspólnie i zainicjować nowe ciekawe działania na rzecz lokalnej społeczności.

 

Lubelskie Smakuj życie! Honorowy Patronat Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Marszałek Województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski Michał Mulawa

 

 

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót