Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Ziemia podczas suszy
Opublikowane dn. 06-08-2019

Ogłoszenie w sprawie suszy

Informujemy, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Potok Górny niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania oświadczenia o dokonanie szacowanie skód w uprawach rolnych.

 

 Wzory oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny pok. nr 4, na stronie internetowej urzędu: www.potokgorny.com.pl oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html.

Podczas przyjmowania ww. wniosków powierzchnia i rodzaj uprawy muszą być zgodne ze złożonym do ARiMR wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z tym konieczne jest, by każdy rolnik przedłożył kserokopie wniosku o dopłaty obszarowe, który można uzyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ zakładka eWniosekPlus.

Wnioski należy składać w terminie do 31 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym.

Wzór oświadczenia

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót