Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czystsze powietrze
Kobieta oddychająca pełną piersią
W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Opublikowane dn. 12-09-2019

Zaproszenie na zebrania wiejskie

Miesiąc wrzesień to czas w którym upływa termin planowania wydatków w ramach funduszy sołeckich przez poszczególne sołectwa z terenu gminy. W tym celu niezbędne jest zwołanie zebrania wiejskiego które przy odpowiednim kworum zadecyduje na jakie przedsięwzięcia przeznaczyć środki przypadające na daną miejscowość, do realizacji w 2020 r. Ustawa o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 roku (Dz.U.2014.301), precyzuje na jakie cele można takie środki przeznaczyć.

 

Zgodnie z art. 1 pkt. 6 ww. ustawy środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Natomiast art. 1 pkt. 7 przywołanej ustawy mówi iż, środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie gminy wygląda następująco:

L.p.

Miejscowość

Data i godz.

Miejsce zebrania

1.  

Dąbrówka

15.09.2019 r. godz. 1700

Remiza OSP

2.  

Jasiennik Stary

14.09.2019 r. godz. 1700

Remiza OSP

3.  

Jedlinki

14.09.2019 r. godz. 1700

Remiza OSP

4.  

Kolonia Malennik

15.09.2019 r. godz. 1500

Kolonia Malennik 7

5.  

Lipiny Górne-Borowina

18.09.2019 r. godz. 1800

Remiza OSP

6.  

Lipiny Górne-Lewki

17.09.2019 r. godz. 1700

Remiza OSP

7.  

Lipiny Dolne

17.09.2019 r. godz. 1700

Remiza OSP

8.  

Naklik

14.09.2019 r. godz. 1700

Remiza OSP

9.  

Potok Górny cz. I

18.09.2019 r. godz. 1700

Remiza OSP

10.           

Potok Górny cz. II

16.09.2019 r. godz. 1800

WDK „Przedmieście”

11.           

Szyszków

14.09.2019 r. godz. 1800

Remiza OSP

12.           

Zagródki

14.09.2019 r. godz. 1700

Remiza OSP

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót