Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 07-11-2019

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

  Zapraszam na  XIV sesję Rady Gminy Potok Górny w  dniu  08 listopada 2019r  (piątek) o godz.   9- ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad:     

                             

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2.  Przyjęcie porządku obrad.   

 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów
     w szkołach prowadzonych przez Gminę Potok Górny w roku szkolnym
     2018/2019.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego
     szczegółowe  zasady udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz nagród
     dla uczniów uzdolnionych pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy
     Potok Górny.

 5. Ustalenie ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na
     2020 rok.

 6. Ustalenie ceny drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
     nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Potok Górny na 2020 rok. 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

     środków transportowych na 2020 rok.

 9. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
     Biłgorajskiemu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Potok Górny
      na 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania
     Narkomanii na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy
      Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
      działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

15. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót